Массонская ложа [15]
Массонская ложа
Название: БЪЛГАРИТЕ [15]
Девиз: Смелост, Сила, Чест
Сайт: www.youtube.com/watch?v=Y_rXCdJM7hs
Рейтинг: №33
Казна: 2,775,860,489 30,316 2 453,834
Глава: MEGA_GRIP[24]
Кланеры: 20 (макс: 60) список
Атака: 11 (клан может объявлять войну)
Защита: 11 (клан может заключать союзы)
Время ненападения: 0:40 — 10:40
Дипломатия: Клан порочных связей не имеет.

Легенда

В бандата се приемат само българи, но активни. Минималното ниво за прием е това на члена от бандата, който е с най-ниско ниво (в момента 18 ниво).